Elävän musiikin ala sai oman ilmastotiekartan – samalla julkaistiin myös selvitys elävän musiikin ilmastovaikutuksista

Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta ja selvitys ilmastovaikutuksista on julkaistu osoitteessa viileamusiikki.fi. Ne ovat toteutettu osana laajempaa Elävän musiikin hiilijalanjälki -hanketta vuosina 2022–23.

Elävän musiikin ilmastotiekartta: Viileä on uusi kuuma

Ilmastotiekartan missioksi on valittu “maailman viileintä musiikkia”. Tiekartassa on määritelty toimialalle yhteisiä ilmastotavoitteita sekä keinoja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja samalla kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Tiekartassa on määritelty myös erityyppisten elävän musiikin alan toimijoiden roolit ilmastotyössä: mihin toimija voi vaikuttaa ja millaisia ovat suositustoimenpiteet kullekin toimijaryhmälle.

Koko ala kutsutaan mukaan sitoutumaan yhteisiin ilmastotavoitteisiin, ja toimijat voivat ilmaista sitoutumisensa allekirjoittamalla sitoumuksen tiekartan verkkosivuilla.

Selvitys: Elävän musiikin ilmastovaikutukset Suomessa

Pohjustuksena ilmastotiekartalle hankkeessa selvitettiin vuoden 2022 kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutuksia. Mukaan laskentaan kutsuttiin koko elävän musiikin laaja toimikenttä: festivaalit, tapahtumapaikat ja -järjestäjät, orkesterit, yhtyeet ja muusikot. Selvityksen pohjaksi laadittiin hiilijalanjälkilaskelmat yhteensä 32 toimijan kanssa, joista suurin osa oli festivaaleja. Näiltä mittaajilta saatujen tietojen lisäksi selvityksessä hyödynnettiin muita saatavana olevia, aikaisemmin toteutettuja hiilijalanjälkilaskelmia sekä tilastotietoa.

Ilmastotiekartta ja selvitys kokonaisuudessaan ovat ladattavissa osoitteessa viileamusiikki.fi.

Tekijät ja kumppanit

Elävän musiikin hiilijalanjälki -hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto osana laajempaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankekokonaisuutta. Hankkeen kumppaneina toimivat Kestävämmän musiikkialan työkalupakki -verkoston jäsenet. Muusikkojen liitto on KEMUT-hankkeen jäsen.

Tiekartan sekä selvityksen on suunnitellut ja toteuttanut vastuullisuustoimisto Positive Impact Finland. Tiekartan suunnitteluun osallistui lisäksi musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke on saanut rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja kumppaneilta.