Hallitusohjelma uskoo kulttuurin kasvuun ja lunastaa siitä osansa nostamalla pääsylippujen alvia

Pääsylippujen historiallisen kovat inflaatiosta ja kustannusten noususta syntyneet korotuspaineet sinetöidään tuoreessa hallitusohjelmassa korottamalla alv-kanta kymmenestä neljääntoista eli 40 prosentilla. On rohkaisevaa, että hallitus uskoo kulttuurin kasvupotentiaaliin, mutta sitä pitäisi ensin vahvistaa konkreettisilla toimilla. Livemusiikin toimijoiden korotusvara on jo syöty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten vuosittain jyrkkenevät leikkaukset sopivat huonosti ohjelmatekstissä korostuvaan kulttuurialan kasvuajatukseen, jonka pitäisi vahvistaa koko yhteiskunnan hyvinvointia, luovuutta ja kestävyyttä.

Suomalaisen kulttuurin itseisarvoa ja kansallista merkitystä korostetaan, mutta konkretia on vielä vähissä. Erittäin positiivista on, että hallitus on nostanut ohjelmaansa luovien alojen peräänkuuluttaman poikkihallinnollisen kasvustrategian toteuttamisen. Myös taiteen ja luovien alojen kansainvälistymisen edellytyksiä luvataan parantaa ja alan roolia maakuvatyössä vahvistaa.

Orpon hallitus ei ole ensimmäinen, joka lupaa ratkaista luovien alojen sosiaali- ja työttömyysturvaongelmia. Ohjelmassa ei ratkaistavia ongelmia identifioida, mutta tältä osin odotamme rakentavaa yhteistyötä ja ennen kaikkea toimeen ryhtymistä. Freelancereiden asema mainitaan erityisenä huomion kohteena.

Palkansaajille ja työttömille hallitus tarjoilee odotettuja tyrmäystippoja. Työmarkkinoille saadaan varmuudella vastakkainasettelujen kärjistymistä ja kuohuntaa. Nähtäväksi jää, onko työtaisteluoikeuden rajoittaminen ohjelman mukaisesti mahdollista Suomen kansainvälisten velvoitteiden puitteissa. Myönteistä on, että työperäisen hyväksikäytön rangaistukset ovat koventumassa.