Liiton tilaisuudessa keskusteltiin suoratoistokorvauksista

Maanantaina 5. kesäkuuta Helsingin G Livelab Suitessa järjestetyssä Musiikin esittäjän korvaukset suoratoistosta -keskustelutilaisuudessa liiton jäsenet perehtyivät suoratoistokorvauksiin sekä luovuttamattomaan korvausoikeuteen. Aiheista kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa paikalla olivat liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto, juristi Ilona Vartiainen, freelancekoordinaattori Jaakko Kämäräinen, varapuheenjohtaja Pekka Lehti ja tiedottaja–tuottaja Rosanna Mantila.

Keskustelutilaisuudessa esiteltiin Muusikkojen liiton tavoite luovuttamattomasta korvausoikeudesta, sen taustat sekä miten muutos tekijänoikeuslakiin vaikuttaisi musiikin esittäjän saamiin korvauksiin suoratoistosta. Lisäksi jäsenet saivat neuvontaa musiikin suoratoistokäyttöön koskeviin kysymyksiin. Keskustelua osallistujien keskuudessa herätti muun muassa se, miten oman musiikin luvallinen käyttö voidaan turvata suoratoistopalveluissa.

Asianmukainen korvaus taattava musiikin esittäjille lakimuutoksella – joukkovoimalla on merkitystä

Perinteisen FM-radion kuulijaluvut ovat olleet hitaassa laskussa samalla kun audion kulutus on siirtynyt uusille alustoille, kuten suoratoistoalustoille. Tällä hetkellä lainsäädäntö takaa sen, että musiikin esittäjillä on oikeus korvaukseen, kun musiikkia soitetaan radiossa. Suoratoiston osalta vastaavanlaista lainsäädäntöä ei ole.

Vaikka musiikin käyttö on digipalvelujen myötä kasvanut valtavasti, musiikin esittäjien saama korvaus on samalla pienentynyt merkittävästi. Tämä kehitys on johtanut siihen, ettei äänitteiden kaupallinen käyttö tuota musiikin esittäjille juurikaan tuloa. Asian korjaamiseksi tarvitaan muutos tekijänoikeuslakiin, joka takaa esittäjille luovuttamattoman korvauksen suoratoistokäytöstä.

Tilaisuudessa osallistujat pohtivat vaikuttamistapoja lakimuutoksen läpisaamiseen. Aktiivisen vaikuttamistyön lisäksi liiton toimihenkilöt nostivat esiin keskustelun sekä joukkovoiman vaikutuksen – on tärkeää, että musiikin esittäjät ovat tietoisia nykyisen lainsäädännön epäkohdista.

Suomi mukaan kehitykseen muiden Euroopan maiden kanssa

Muusikkojen liitto peräänkuuluttaa musiikin esittäjien oikeutta asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen suoratoistokäytöstä. Esimerkiksi Espanjassa ja Belgiassa direktiivin mukainen suoratoistoa koskeva korvausoikeus on jo pantu täytäntöön.

Suomi tulee saada mukaan samaan kehitykseen.

”Luovuttamattoman korvausoikeuden käyttöönotto on välttämätöntä oikeudenmukaisen tilanteen saavuttamiseksi suoratoistobisneksessä. Espanjan ja Belgian mallin mukaisia lainsäädäntötoimia tarvitaan siis myös Suomessa – emme voi jäädä kehityksessä jälkeen”, toteaa liiton juristi Ilona Vartiainen.

Lue lisää:

Liittokokouksen julkilausuma: Musiikin esittäjien luovuttamaton korvausoikeus suoratoistosta taattava lainsäädännöllä >

Muusikkojen liiton hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2023–27 >

Kollektiivisopimuksella oikeasuhtainen korvaus suoratoistokäytöstä >

Asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus myös suoratoistokäytöstä >