Freelancereille maksuttomia työpajoja ja avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) tarjoaa freelancetyötä tekeville mahdollisuuksia päästä kehittämään omaa osaamistaan maksuttomilla työpajoilla ja avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoilla. Työpajat ovat osa Humakin Freelancer osaa! -hanketta, jonka tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa freelancereiden osaamista ja asemaa työmarkkinoilla.

Työpajat toteutetaan verkossa neljän työpajan sarjoina lukukausittain, ja niissä syvennytään seuraaviin teemoihin:

  • Oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen muuttuvassa työelämässä
  • Freelancerin työelämä- ja yrittäjyystaidot
  • Verkostojen rooli ja merkitys osaamisen kehittämisessä
  • Osaamisen kehittämisellä työhyvinvointia ja kestäviä työuria

Työpajoja toteutetaan yksi ryhmä lukukaudessa ja yhteen ryhmään mahtuu maksimissaan 15 henkilöä. Työpajat vetää Valtaamo Oy.

Aikataulu syksyn työpajoille:

Torstai 7. syyskuuta klo 9–11.30
Torstai 28. syyskuuta klo 9–11.30
Tiistai 17. lokakuuta klo 12.30–15
Tiistai 7. marraskuuta klo 12.30–15

Lue lisää Freelancer osaa! -hankkeesta ja työpajoista >
Ilmoittaudu työpajoihin: sikke.leinikki@humak.fi

Lisäksi Humak tarjoaa maksuttomia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka tarjoavat vahvistusta esimerkiksi työelämä-, monimuotoisuus- ja yrittäjyysosaamiseen.

Ilmoittaudu avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoihin: tuula.salo@humak.fi.