Kansainvälinen muusikkojen liitto (FIM) kokoontui Helsingissä

Kansainvälisen muusikkojen liiton (FIM) hallitus kokoontui 25.–26. toukokuuta 2023 Helsingissä ja kokosi yhteen lähes viisikymmentä edustajaa ympäri maailman.

Suomen Muusikkojen liitto järjesti kokouksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa yhdenvertaisuus- ja ilmastokysymyksiä, tekijänoikeutta sekä keinoälyä. Myös pandemiasta toipuminen oli kokouksen keskeinen teema.

Hilton Strand Helsinki -hotellissa järjestetty kokous käynnistyi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin tervetuliaissanoilla. Tervehdyksessään Razmyar nosti esiin FIM:n tärkeyden muusikkojen äänenkannattajana ja oikeuksien puolustajana. Kokousedustajat saivat myös kuulla Helsingin monipuolisesta musiikki- ja kulttuurielämästä.

Kokouksen aluksi kuultiin myös Eriikka Maalismaan, Hanna Hujasen ja Emil Holmströmin musiikkiesitys.

Keinoälyn vaikutukset musiikkiin herättivät keskustelua

Keinoälyn vaikutukset musiikkialaan herättivät kiivastakin keskustelua edustajien kesken. Keinoäly on musiikkimaailmassa ajankohtainen aihe, mutta uutena ilmiönä se ei tarjoa vielä kattavasti ennakkotapauksia siitä, millaisia haasteita tai mahdollisuuksia se tarjoaa tulevaisuudessa. Muusikkojen liitto uskoo kuitenkin vahvasti, että kehitys luo mahdollisuuksia.

”Teknologiaan liittyy paljon pelkoja ja uhkakuvia mutta myös mahdollisuuksia. Ammattiliittojen historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka teknologian kehitystä on pyritty estämään tai hidastamaan siinä kuitenkaan sen kummemmin onnistumatta. Lopulta muusikot ovat keksineet tapoja valjastaa teknologia edistämään omaa toimintaansa”, katsoo Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Keinoälyn tuomat muutokset musiikkialaan synnyttävät uusia haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön.

“Ratkaistavaksi jää esimerkiksi, miten alkuperäisille tekijöille ja oikeudenhaltijoille korvataan heidän materiaalinsa käyttö tekoälyn opettamisessa, ja saako keinoälyn tuottama musiikki tai muu materiaali mahdollisesti tulevaisuudessa tekijänoikeussuojaa”, pohtii liiton juristi Ilona Vartiainen.

Toimet vastuullisuuden edistämiseksi

Myös tämän vuoden kokouksessa yhdenvertaisuus ja ympäristöaiheet olivat teemojen keskiössä. Edustajat raportoivat maidensa tilanteesta yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä haasteista, joita musiikin esittäjät työssään kohtaavat. Kokouksessa käytiin myös keskustelua tavoista, joilla musiikkiala voisi maailmanlaajuisesti vähentää päästöjä sekä toimia ekologisemmin.

Edustajien puheenvuorot vahvistivat sen, että ongelmiin ja epäoikeudenmukaisuuteen tartutaan sekä ekologisuutta edistetään yhä aktiivisemmin musiikkialalla ympäri maailman.

Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen raportoi Suomen osalta viimeisimmistä hankkeista ja keskusteluista aiheiden tiimoilta. Esimerkiksi Elma.live-alusta tarjoaa tulevaisuudessa kestävän kehityksen koulutusta ja työkaluja musiikkialan toimijoille myös englanniksi.

Tavoitteena itsensätyöllistäjien kollektiivisopimukset ympäri Eurooppaa

FIM on aktiivisesti tehnyt työtä EU:ssa sen eteen, että itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus on saatu viimein mahdollistettua. Tavoitteena on vahvistaa itsensä työllistäjien asemaa kollektiivisopimuksilla ympäri Eurooppaa.

“Muutamassa Euroopan maassa on jo saatu aikaiseksi kulttuurialan itsensätyöllistäjille kollektiivisopimuksia työehdoista ja minimitariffeista. Suomessa on tällaisia sopimuksia syntynyt jo ainakin yksi. Työnantajapuolelta esitetään edelleen väitteitä joiden mukaan sopiminen olisi vastoin kilpailulainsäädäntöä, vaikka EU-komissio on nimenomaisesti linjannut, ettei kilpailuoikeus estä tällaisten sopimusten tekemistä. Tarjolla on kiinnostavia mahdollisuuksia, joihin kannattaa nyt tarttua”, toteaa Vänttinen.

Mahdollisuus yhdessäololle

Ajankohtaisten aiheiden käsittelemisen ja kansainvälisen päätöksenteon lisäksi vuosittaiset kokoukset tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia kansainvälisten kollegojen kesken. Kokousedustajat pääsivät vierailun aikana tutustumaan Helsinkiin sekä esimerkiksi G Livelab Helsinkiin ja Musiikkitaloon Helsingin kaupunginorkesterin 140-vuotisjuhlakonsertin merkeissä.

”Pandemiatauon jälkeen kokoontuminen läsnäkokoukseen oli FIM-perheelle tärkeä tilaisuus, joka vahvisti taas yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Tyytyväisyys ja hyvä fiilis huokui osallistujien palautteesta, ja samalla Muusikkojen liiton tiimi sai ansaittua kiitosta järjestelyistä ja monipuolisesta oheisohjelmasta”, toteaa Vänttinen.

Yhteiset kokoukset paikan päällä ovat tärkeitä myös yhteistyön vahvistamisen kannalta.

“Kokemus oli kaiken kaikkiaan ikimuistoinen ja muistutti kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä. Oli hienoa saada rakentaa kansainvälisiä ammatillisia verkostoja, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa”, iloitsee Vartiainen.