Musiikin edistämissäätiön markkinointi- ja vientituki sekä äänitetuotannon tuki haettavissa 15.5. saakka

Musiikin edistämissäätiön (MES) markkinointi- ja vientituki sekä äänitetuotannon tuki ovat haettavissa maanantaihin 15. toukokuuta 2023 saakka.

Markkinointi- ja vientituki

Markkinointi- ja vientituen piiriin kuuluvat erilaiset kotimaisen musiikin markkinoinnin- ja vienninedistämishankkeet, jotka tähtäävät kotimaisen musiikin tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistymiseen, kulutuskysynnän ja myynnin edistämiseen sekä vientitulojen saamiseen tulevaisuudessa. Tukea myönnetään sellaisille hankkeille, joista on odotettavissa vientituloja joko suoraan tai välillisesti.

Markkinointisuunnitelman tulee sisältää budjetin ja aikataulun lisäksi myös tiedon siitä, kuka suunnitelman toteuttaa. Esimerkiksi vientimatkan osalta on käytävä ilmi tapaamiset ja toimenpiteet, joilla vientiä edistetään matkan aikana.

Äänitetuotannon tuki

Äänitetuotantotukea haetaan joko äänitetukena tai artistiuratukena.

Yksi hakija voi hakea yhden hakuvuoden aikana vain joko äänite- tai artistiuratukea. Äänitetukea haetaan yksittäisille äänitteille, jotka sisältävät useampia sävelteoksia. Sisällön laajuus (albumi, EP tai vastaava) tulee selvittää hakemuksessa. Tuki ei koske singlen tuotantoa.

Äänitetukea on haettava viimeistään kuusi kuukautta äänitteen julkaisuajankohdasta

Lue lisää apurahoista ja hae >