Luovuttamaton korvausoikeus etenee Euroopassa – Suomi ei voi jäädä jälkeen

Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen voimaansaattaminen saatiin viimein päätökseen ja tekijänoikeuslain uudistus astui voimaan 3. huhtikuuta 2023. Musiikin esittäjien asema ei tekijänoikeuslain uudistuksessa kuitenkaan vielä konkreettisesti parantunut, vaikka EU-oikeuden perusperiaatteisiin kuuluu, että direktiivien täytäntöönpanotoimien on oltava käytännössä tehokkaita.

Suomi päätyi lopulta suoraan kopioimaan asianmukaista ja oikeasuhtaista korvausta koskevan tekijänoikeusdirektiivin 18 artiklan sanamuodon, mikä ei takaa direktiivin edellyttämällä tavalla musiikin esittäjille asianmukaista ja oikeasuhtaista korvausta musiikin käytöstä suoratoistopalveluissa. Tämän epäoikeudenmukaisuuden korjaamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä, joka turvaa musiikin esittäjille luovuttamattoman korvausoikeuden suoratoistokäytöstä.

Malli etenee Euroopassa

Eurooppalaisella kentällä oikeansuuntaisia muutoksia tekijänoikeuslainsäädännössä luovuttamattoman korvausoikeuden osalta on jo nähty. Espanjassa malli on ollut käytössä jo vuodesta 2006 lähtien, ja tekijänoikeusdirektiivin toimeenpanon myötä samansisältöinen luovuttamaton korvausoikeus suoratoistokäytöstä sisällytettiin lakiin myös Belgiassa kesällä 2022.

Saksassa direktiivin toimeenpanon myötä lakiin kirjattiin esittäjille oikeus korvaukseen, kun heidän esityksiään sisältäviä tallenteita hyödynnetään käyttäjien luomilla (user-generated content) sisältöalustoilla, kuten YouTubessa.

Suomi ei voi jäädä jälkeen

Useat tutkimukset osoittavat, että koko Euroopan on tärkeää seurata Espanjan ja Belgian esimerkkiä, sillä tällä hetkellä musiikin esittäjät eivät saa asianmukaista korvausta suoratoistopalveluista. Kansainvälisen artistijärjestö IAO:n teettämän tutkimuksen mukaan 76 prosenttia artisteista oli saanut alle 1000 euroa tuloja suoratoistosta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Luovuttamattoman korvausoikeuden käyttöönotto on välttämätöntä oikeudenmukaisen tilanteen saavuttamiseksi suoratoistobisneksessä. Espanjan ja Belgian mallin mukaisia lainsäädäntötoimia tarvitaan siis myös Suomessa – emme voi jäädä kehityksessä jälkeen.

 


Luovuttamattoman korvausoikeuden lisääminen tekijänoikeuslakiin on yksi Muusikkojen liiton hallitusohjelmatavoitteista kaudelle 2023–27.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin >

Lue lisää luovuttamattomasta korvausoikeudesta >