Elma.live laajenee ja kansainvälistyy 2023–2024

Elma.live – kestävän musiikin koti – on syksyllä 2022 julkaistu digitaalinen ja maksuton alusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Palvelun viitekehyksenä toimivat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka kattavat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen. Elman avulla toimija voi oppia kestävästä kehityksestä, rakentaa vastuullisuusohjelman sekä jakaa tietoa ja kokemuksia muiden toimijoiden kanssa. Elman tavoitteena on saada kestävä kehitys luonnolliseksi osaksi jokaisen elävän musiikin toimijan jokapäiväistä työtä.

Elma kansainvälistyy

Vuonna 2023 Elma suuntaa katseen myös Suomen ulkopuolelle, elävän musiikin kansainväliselle toimintakentälle. Kestävä kehitys rakentuu kaikkialla maailmassa samoista elementeistä, mutta käytännön työ on usein haasteellista maiden eri käytäntöjen vuoksi. Alalla tarvitaankin lisää tietoa siitä, miten kansainvälisessä verkostossa voidaan varmistaa vastuullinen toiminta ja edistää kestäviä toimintamalleja. Elma vastaa tähän tarpeeseen kehittämällä työkalujaan myös kansainväliseen toimintaan sopivaksi. Kansainvälistymistä tukee myös Elman keskeisten sisältöjen kääntäminen englanniksi vuoden 2023 aikana.

Työkaluja myös muille esittäville taiteille

Elävän musiikin esitystoiminnalla on hyvin paljon yhteisiä piirteitä muiden esittävien taiteiden kanssa, ja jo Elman tarinan alkumetreillä on käynyt selväksi, että kestävän kehityksen työkaluja tarvitaan myös muiden esittävien taiteiden alueella. Seuraavan vuoden aikana esittävien taiteiden tarpeita ja jo olemassa olevia työkaluja kartoitetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa, ja vuonna 2024 Elman sisältöjä laajennetaan muiden esittävien taiteiden kentän tarpeisiin sopiviksi.

Yleisön osallistamista ja syventäviä oppitunteja

Vuosina 2023–2024 Elmaan tuotetaan sisältöjä, joiden avulla alan toimijat voivat entistä paremmin osallistaa myös yleisöä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi oppimateriaaleihin lisätään syventäviä oppitunteja kestävän kehityksen yksittäisistä osa-alueista ja aiheista.

Tekijät, tukijat ja kumppanit

Elma.live-hanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto, ja alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact Finland Oy. Rahoitusta alustan suunnitteluun ja rakentamiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä, Musiikin edistämissäätiöltä (MES), Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä (ESES) sekä KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäseniltä. Vuosina 2023–2024 Elmaa laajennetaan ja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeelle myöntämän uuden rakennetuen myötä.

Hankkeen kumppaneita ovat KEMUT (Kestävämmän musiikkialan työkalupakki) -verkoston jäsenet, joihin kuuluvat Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto, Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Verkosto perustettiin keväällä 2020 edistämään kestävää kehitystä elävän musiikin alalla.

www.elma.live
www.instagram.com/elma.live
www.facebook.com/elma.live2022
www.linkedin.com/company/elmalive

Yhteys ja lisätietoja:

Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / p. 050 569 0505
Hanketuottaja Peppi Arrimo / peppi.arrimo@jazzfinland.fi / p. 0400 366 967
Toiminnanjohtaja (Suomen Jazzliitto) Maria Silvennoinen / maria.silvennoinen@jazzfinland.fi / p. 050 536 7491

Kumppaniksi Elmalle?

Haluatko lähteä yhdessä Suomen elävän musiikin toimijoiden kanssa rakentamaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävämpää kulttuurialaa, yhteiskuntaa ja planeettaa? Elma.live etsii nyt elävän musiikin alalta uusia yhteistyökumppaneita, joiden toiminnassa keskeisiä arvoja ovat vastuullisuus ja kestävä kehitys.