Kunta-alan muusikkojen palkankorotukset 2023–24

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset solmittiin Kunta- ja hyvinvointityönantajat ry:n (KT) kanssa kesäkuussa 2022. Sopimusten allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin vuosien 2023 ja 2024 palkankorotuksia koskevasta optiosta: jos vientialojen palkankorotusten keskiarvoinen kustannusvaikutus ylittää kunta-alalle alun perin sovitut palkankorotukset, ylittävästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia jaetaan paikallisena järjestelyeränä, josta sovitaan työpaikka- tai kuntakohtaisesti.

Kunta-alan ratkaisun perusteella vuonna 2023 kunnallisten muusikkojen 1,5 prosentin tehtäväkohtaisen palkan yleiskorotus korottuu 0,7 prosenttia, eli kokonaisuudessaan 2,2 prosenttia.  KVTES:n mukaiseen palkkaratkaisuun kuuluu myös 30.6.2023 maksettava 467 euron suuruinen kertaerä. Työnantajaliitto KT ohjeistaa kunta-alan työnantajia asiasta sopimusaloittain lähiviikkojen aikana.

Päivitetyt taulukot löytyvät Muusikkojen liiton Sopimukset ja tariffit -sivulta >

Kunta-alan muusikkojen palkat ja palkkiot 1.6.2023 ja 1.6.2024 alkaen

KVTES:n mukaisten korotusten vaikutus kunta-alan muusikkojen palkkaratkaisuun vuonna 2023 on 1 prosentti ja vuonna 2024 1,1 prosenttia. 70 prosenttia korotuksesta lisättiin yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen järjestelyerään.

Yleiskorotus

  • 1.6.2023 2,2 %
  • 1.6.2024 2,27 %

Paikallinen järjestelyerä, josta sovitaan työpaikka- tai kuntakohtaisesti

  • 1.6.2023 0,7 %
  • 1.6.2024 0,73 %

Tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus

  • 1.6.2023 2,88 %
  • 1.6.2024 2,98 %

Lisätiedot:
Sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto
mirkka.kivilehto@muusikkojenliitto.fi