Yksityisen sektorin työehtosopimukset: neuvottelut käynnissä

Viikonloppu 4.–5. helmikuuta 2023 toi tullessaan Teollisuusliiton neuvottelutuloksen Teknologiateollisuuden työnantajien ja Kemianteollisuuden kanssa. Niin sanottu vientialojen päänavaajaratkaisu oli odotettu, sillä tällä hetkellä monessa neuvottelupöydässä on jumiuduttu odottamaan vientialojen ratkaisua eli yleisen linjan määrittäjää.

Viime vuosien neuvottelukierroksella työnantajat ovat asettaneet vientialojen palkkaratkaisun yleisen linjan palkankorotusten katoksi. Siksi viikonloppuna tehty neuvottelutulos tulee todennäköisesti vauhdittamaan myös muiden alojen neuvotteluja ja palkkaratkaisun syntyä, myös yksityisen sektorin muusikoiden.

Ratkaisulla vaikutusta myös kaupunginorkesterikenttään

Vientialojen ratkaisulla on vaikutusta kaupunginorkesterikenttään. Kunta-alan viime keväänä solmittu sopimus vuosille 2022–25 on palkkojen osalta kytköksissä vientialojen ratkaisuun: palkankorotusten on tarkoitus ylittää vientialojen palkankorotukset.

Vuoden 2023 ja 2024 palkankorotukset sisältävät option siitä, että jos vientialojen palkankorotusten keskiarvoinen kustannusvaikutus ylittää kunta-alalle alun perin sovitut palkankorotukset, ylittävästä osuudesta lisätään 70 prosenttia yleiskorotukseen ja 30 prosenttia jaetaan paikallisena eränä, eli siitä sovitaan työpaikka- tai kuntakohtaisesti.

Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet paikallisesta erästä jaetaan yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

Jos kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kustannusvaikutusten määrästä, asetetaan riitaa ratkaisemaan valtakunnansovittelijan johtama välityslautakunta.

Vientialojen ratkaisun kustannusvaikutus

Teollisuuden neuvottelutulosten mukaiset sopimukset ovat kaksivuotisia ja niiden kustannusvaikutukset ovat yhteensä 7,0 prosenttia. Tänä vuonna palkat nousevat teknologiateollisuudessa 3,5 prosenttia yleiskorotuksella sekä 400 euron kertaerällä. Sopimuksen kustannusvaikutus kuluvan vuoden osalta on 4,5 prosenttia. Ensi vuonna palkat nousevat 2,0 prosenttia yleiskorotuksella sekä 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Sopimuksen kustannusvaikutus ensi vuodelle on siis 2,5 prosenttia. Kemianteollisuudessa kustannusvaikutus on sopimuskauden osalta sama 7 prosenttia, mutta rakenne palkankorotuksissa on erilainen.

SAK:n jäsenliittojen yhteinen rintama

Tällä neuvottelukierroksella SAK:n jäsenliitot ovat linjanneet liikkuvansa palkkaratkaisussa yhteisenä rintamana. Tavoitteena on ollut minimissään Saksassa teollisuudessa saavutettuun neuvottelutulokseen vertautuva palkankorotustaso. Nyt teollisuudessa aikaansaatu palkkaratkaisu ei täysin yllä tälle tasolle. Saksassa tälle ja ensi vuodelle korotukset ovat yhteensä 8,5 prosenttia. Viime vuosia korkeampaa korotustasoa on haettu jo inflaation takia, sillä jo nyt ostovoiman heikentyminen on syönyt palkansaajien tilipussin kokoa. Päänavaajaratkaisu ei yllä peittämään inflaatiota, joten inflaation vaikutus tulee näkymään ostovoiman heikkenemisenä.

Muusikkojen liiton yksityisen sektorin työehtosopimusneuvottelut käynnissä

Muusikkojen liiton yksityisen sektorin työehtosopimuksissa (muun muassa Suomen kansallisoopperaa- ja balettia, äänilevytuotantoja, Radio sinfoniaorkesteria, teatterimuusikoita ja Ylen muusikkotyötä koskevat työehtosopimukset) vuoden 2023 palkankorotusten neuvottelu sovittiin tehtäväksi loppuvuonna 2022. Sopimukseen sisältyi optio, että jos neuvottelutulosta vuoden 2023 palkankorotuksista ei saada, ovat sopimukset irtisanottavissa kokonaisuudessaan. Option mukaisesti kaikki nämä työehtosopimukset on irtisanottu, ja neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä tai käynnistymässä.

Käynnissä oleva neuvottelukierros on pyritty pitämään kevyempänä kuin normaalisti, sillä takana on vasta vajaan vuoden verran edellisten eli viime keväänä neuvoteltujen sopimusten soveltamista. Kuitenkin myös isoja asioita ja tekstimuutoksia on pöydällä, esimerkiksi perhevapaauudistukseen liittyvät muutokset.

Käynnissä olevalla neuvottelukierroksella neuvoteltavina olevat Muusikkojen liiton työehtosopimukset ovat seuraavat:

Suomen Teatterit ry
Vakinaiset muusikot
Tilapäiset teatterimuusikot
Yle
Keikkasopimus
Nuotinkirjoitussopimus
Radion sinfoniaorkesterin avustajasopimus
Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry
Radion sinfoniaorkesterin kuukausipalkkaiset muusikot
Äänilevytyöehtosopimus
Suomen kansallisooppera ja -baletti: orkesterin kuukausipalkkaiset
Suomen kansallisooppera ja -baletti: orkesterin avustajat
Suomen kansallisooppera ja -baletti: orkesterin järjestäjät
Suomen kansallisooppera ja -baletti: oopperalaulajien työehtosopimus + vierailevat oopperalaulajat ja lisäkuoro
Suomen kansallisooppera ja -baletti: Kansallisbaletin tanssijat
Suomen kansallisooppera ja -baletti: baletti- ja oopperapianistit
Suomen kansallisooppera ja -baletti: Balettioppilaitoksen pianistit
Suomen kansallisooppera ja -baletti: kuiskaajat
Suomen kansallisooppera ja -baletti: toimistotyöntekijät

 

Talokohtaiset

Vantaan viihdeorkesteri
Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

 

SAK:laiset liitot oikeudenmukaisuuden puolesta: #Palkkaliitto

Useat SAK:laiset liitot – myös Muusikkojen liitto – ovat yhdessä taistelemassa oikeudenmukaisen toimeentulon ja hyvinvoinnin puolesta. Liitot ovat päättäneet varmistaa yhdessä, että heidän jäsenilleen saadaan oikeudenmukaiset palkankorotukset tällä neuvottelukierroksella. #Palkkaliitto-kampanja käynnistyi, kun työnantajien neuvottelujärjestöt kieltäytyivät neuvottelemasta tai viivyttivät neuvotteluiden etenemistä odottaessaan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen syntymistä.
Lue lisää SAK:n kampanjoinnista, tavoitteista ja työehtosopimuksista >