Muusikkojen Sairauskassa korvaa lausuntokuluja kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumiseksi

Muusikkojen liiton jäsenetuuksiin kuuluu vakuutus Muusikkojen Sairauskassassa, joka maksaa muun muassa hammashoitokorvauksia ja ansiomenetyskorvauksia sairaustapauksissa Kelan omavastuuajalta. Kassa päätti ottaa 1. tammikuuta 2023 alkaen käyttöön uuden etuuden Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumiseen liittyvien psykiatrin lausuntojen kulujen korvaamiseksi. Kuluja korvataan hakemuksesta enintään 160 euroa vuodessa. Etuus koskee hoitojaksoja, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuminen edellyttää kolmen kuukauden hoitojaksoa ja psykiatrin antamaa B-lausuntoa tai muuta vastaavaa lausuntoa. Kassan uuden etuuden tarkoituksena on korvata tämän hoitojakson kustannuksia ja siten osaltaan tukea vakuutettujen työkyvyn säilymistä. Tuki helpottaa ennen kaikkea hakeutumista yksityisen puolen psykiatrien hoitojaksoille tilanteissa, joissa julkisen puolen erikoislääkärille on pitkä jonotusaika.

Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtuman toteamisesta eli käytännössä lääkärinlausunnon antamisesta. Lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on ollut Muusikkojen Sairauskassassa vakuutettuna vähintään kuuden kuukauden ajan ennen hoitojakson alkamista. Henkilö tulee kassan sääntöjen mukaan vakuutetuksi liittyessään liiton osaston henkilöjäseneksi. Liiton osastoihin kuulumattomat Gramexin kanssa asiakassopimuksen tehneet henkilöt tulevat vakuutetuiksi kassan hallituksen päätettyä vakuutussuhteen alkamisesta ja henkilön maksettua kassan vakuutusmaksun.

Hakemus kassalle tehdään jälkikäteen ja siihen on liitettävä lääkärinlasku hoitojaksolta, maksutosite sekä lääkärinlausunto. Jos hakija saa korvausta hoitojaksolta mahdolliselta ulkopuoliselta taholta, tästä on esitettävä selvitys.

Lisätietoa löydät Muusikkojen Sairauskassan sivulta >

Hakemuslomake ja hakuohjeet lisätään Muusikkojen Sairauskassan sivulle 20. tammikuuta mennessä.