Esiinnyn edukseni -tilaisuudessa esiteltiin toimia turvallisen musiikkialan edistämiseksi

Musiikkialan yhteinen Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -materiaali julkaistiin kesäkuussa 2022. Tilaisuudessa alan toimijat esittelivät omia käytännön toimiaan, joilla he ovat pyrkineet kitkemään häirintää, syrjintää ja epäasiallista käytöstä musiikkialalla. Juontajana toimi liiton yhteisökoordinaattori Anna Dantchev, joka aloitti tilaisuuden taustoittamalla Esiinnyn edukseni -hanketta.

Oopperakuiskaaja Pasi Eskelinen ja orkesterimuusikko Patrik Stenström kertoivat tarkemmin siitä, miten Suomen kansallisooppera ja -baletin kokoinen organisaatio pitää huolta hyvän työkäytöksen ylläpitämisestä ja edistämisestä. Kansallisoopperalla on käytössään Hyvä työkäyttäytyminen sallittu -ohjeistus ja myös heidän henkilökuntaansa koulutetaan selvittämään erilaisia tilanteita. Tutkimuksia työilmapiiristä ja työyhteisöstä on tehty kansallisoopperassa, ja julki tulleet häirintätapaukset madaltavat kynnystä kertoa uusista tapauksista. Säännöt ja asenteet ovat Stenströmin mukaan muuttuneet, kun tietoisuus aiheista on lisääntynyt.

”Ymmärtäminen vaatii yhteistyötä ja paljon keskustelua”, toteaa Eskelinen.

Sopimusten kehittäminen ja neuvottelutapojen opettaminen ovat Lehtinen Legal Oy:n juristin Lottaliina Pokkisen tapoja edistää alan turvallisuutta. Pokkinen on ollut mukana Esiinnyn edukseni -materiaalin tekemisessä alusta saakka. Pokkinen ja Universal Musicin Managing Director Kimmo Valtanen avasivat muusikko Olavi Uusivirran uuden levytyssopimuksen taustoja ja yksityiskohtia. Uusivirta päivitti sopimuksensa Universal Music Finlandin kanssa, ja siihen lisättiin ensimmäistä kertaa kohta häirinnän torjumisesta, joka sitouttaa sopimuksen molempia osapuolia sekä laajemmin yhteistyökumppaneita.

Pokkinen haastaakin alan ihmisiä pohtimaan, mikä voisi olla itselle paras tapa tehdä alasta turvallisempi. Myös Valtanen peräänkuuluttaa konkreettisia tekoja turvallisuuden eteen sekä avointa keskustelua.

”Meillä kaikilla, jotka voivat asioihin vaikuttaa, on paljon opittavaa, prosessoitavaa ja vastuuta. On tärkeää sanoa, mitä on kokenut tai miltä jokin asia on tuntunut – alan ihmisten tulee sitoutua siihen, että asia otetaan vakavuudella vastaan ja sitä viedään eteenpäin”, muistuttaa Valtanen.

Tilaisuuden lopuksi mentori, radiojuontaja ja koripallovalmentaja Setumo Bodibe puhui representaatiosta ja tapahtumien turvallisuudesta – esille nousi myös päihteiden rooli musiikkialalla, joka on omiaan lisäämään turvattomuutta ja häirintää erilaisissa tilanteissa. Aihe herätti myös yleisössä keskustelua – todettiin, että on tärkeää että tapahtumissa on ihmisiä, jotka tietävät miten häirintätapauksissa tulee toimia.

Bodibe painotti, että häirintätapaukset tulee ottaa vakavasti. Esimerkiksi järjestyksenvalvojat pitää kouluttaa niin, että tapausten eteenpäin viemiseksi on selkeä ohjeistus, ettei häirintää kokenut jää yksin tai koe, ettei ole tullut kuulluksi. Bodibe myös muistuttaa, että häirintää tapahtuu ja tulee väistämättä tapahtumaan – siksi on tärkeää panostaa siihen, mitä tehdään.

”Työ ei ole valmis, mutta ymmärrystä täytyy lisätä. Kasvatuksellista elementtiä tarvitaan nuorille sekä vanhoille”, toteaa Bodibe.