Kollektiivisopimuksella oikeasuhtainen korvaus suoratoistokäytöstä

Muusikko-lehdessä 3/2022 kirjoitin Muusikkojen liiton tekijänoikeuslain uudistusta koskevista lausunnoista, joissa on painotettu tarvetta lisätä lainsäädäntöön esittävien taiteilijoiden luovuttamaton korvausoikeus suoratoistokäytöstä. Muusikkojen liitto on esittänyt, että Espanjan ja Belgian esimerkin mukaisesti myös Suomessa pantaisiin täytäntöön tekijänoikeusjärjestön hoitama esittävien taiteilijoiden luovuttamaton korvausoikeus. Tällä tavoin taattaisiin esittäville taiteilijoille tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti heidän oikeutensa asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen myös suoratoistokäytöstä.

Esittävien taiteilijoiden saamaan lähes olemattomaan korvaukseen suoratoistokäytöstä on havahduttu ja sitä on lähdetty ratkomaan myös muualla Euroopassa, mikä konkretisoi ongelman todellisuuden. 12. toukokuuta 2022 Ranskassa allekirjoitettiin kollektiivisopimus paikallisten liittojen, äänitetuottajien sekä tekijänoikeusjärjestöjen toimesta. Kollektiivisopimus takaa kaikille esittäville taiteilijoille oikeasuhtaisen vähimmäiskorvauksen, kun heidän esityksensä sisältäviä tallenteita hyödynnetään suoratoistopalveluissa.

Ranskan käyttöönottamaa mekanismia on pidetty innovatiivisena, sillä nyt kollektiivisopimus takaa myös studiomuusikoille oikeuden asianmukaiseen korvaukseen lisäkorvausten muodossa, kun äänite ylittää tietyt sopimuksessa määritellyt striimimäärät. Aikaisemmin studiomuusikot ovat olleet oikeutettuja vain kertakorvaukseen esitystensä tallentamisen yhteydessä, eikä heillä ole ollut oikeutta saada osuuksia suoratoistokäytöstä kertyvistä tuloista. Levyttäville artisteille kollektiivisopimus taas takaa vähimmäisrojaltin suoratoistokäytöstä sekä minimiennakon maksamisen periaatteen. Näin ollen kollektiivisopimus on epäilemättä parannus ranskalaisten esittävien taiteilijoiden asemaan.