Liittokokouksen julkilausuma: Musiikkialan on parannettava yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inkluusiota

Liittokokouksen julkilausuma:

Musiikkialan on parannettava yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja inkluusiota

Musiikkialan tuoreesta tutkimuksesta selviää, että alalla työskentelevät kohtaavat paljon epäasiallista käytöstä. Erityisesti freelancerit, nuoret, naiset, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, ei-suomenkieliset ja muut vähemmistöihin kuuluvat musiikkialan ammattilaiset kohtaavat usein syrjintää, häirintää, rasismia ja eriarvoistamista.

Alan on tehtävä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Rakenteiden, valtasuhteiden ja toimintamallien ongelmat on tunnistettava, ja on toimittava yhdenvertaisuuden toteutumiseksi aina ruohonjuuritasolta päätöksentekoon.

Muusikkojen liitto sitoutuu tekoihin yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inkluusion parantamiseksi sekä turvallisempien tilojen luomiseksi. Musiikin esittäjien yhteisö edistää kaikkien ammattilaisten yhdenvertaista pääsyä mukaan toimintaan. Muusikkojen liitto kutsuu työhön mukaan Suomen koko musiikkialan ja ammattiyhdistysliikkeen.

Helsingissä 30.5.2022
Muusikkojen liiton liittokokous