Rapport: Enkät om likabehandling i musikbranschen

Undersökningen har beställts Finlands Musikerförbund, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen, Musikproducenterna – IFPI Finland, Teosto, Music Finland, Gramex, Finlands jazzförbund, Finlands Symfoniorkestrar, Finlands Tonsättare.

Osakligt beteende förekommer i många olika former, liksom olämpliga kommentarer och diskriminering eller trakasserier på grund av etnicitet. Respondenterna förväntar sig att branschen ska göra mer för att främja likabehandling.

Syftet med enkäten var att kartlägga hur väl likabehandling förverkligas i musikbranschen. Enkäten genomfördes online under perioden 15.2.2022–8.3.2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1012 personer verksamma inom musikbranschen. Mer än hälften av de tillfrågade (54 %) var artister, till exempel musiker. Tre av fyra (74%) tillfrågade hade arbetat i branschen i mer än 10 år.

Studien och analysen utfördes av en tredje part Inklusiiv.


Mer information:
Sanni Kahilainen
Finlands Musikerförbund
p. 044 544 0208
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi

Nina Lith
Finlands Musikskapare
p. 041 517 8998
nina.lith@musiikintekijat.fi