Uusia työehtosopimuksia solmittu

Radion sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus

RSO:n jäseniä koskevan työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista vuonna 2022 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi tällöin työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Työehtosopimuksen uusi sopimuskausi päättyy 31.1.2024. Palkankorotusmalli seuraa mallia 1+1, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli liitot eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Neuvottelutulos sisältää muun muassa paikallisen sopimisen lisäämistä työaikojen ja matkustamisen osalta, luottamusmiehen tiedonsaannin parantamista sekä uuden yhteistoimintalain huomioimisen työehtosopimuksen soveltamisessa.

Ylen keikkasopimus, RSO:n avustajien työehtosopimus ja nuotinkirjoitussopimus

Yleisradio ja Muusikkojen liitto ovat saavuttaneet neuvottelutulokset niin sanotun Ylen keikkasopimuksen, RSO:n avustajien työehtosopimuksen ja nuotinkirjoitussopimuksen uudistamisesta.

Sopimuksen mukaisia palkkioita korotetaan yleiskorotuksena 2 % 1.6.2022 lukien. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 korotuksista 20.12.2022 mennessä, päättyvät sopimukset 28.2.2023, ellei toisin sovita. Lisäksi RSO:n avustajien työehtosopimuksesta poistettiin työsopimuksen peruutuspykälä.

Teatterimuusikkojen työehtosopimukset

Muusikkojen liiton ja Suomen Teattereiden välillä solmittujen teatterimuusikkojen työehtosopimusten sopimuskausi on 8.4.2022–28.2.2024. Jos vuoden 2023 palkankorotuksesta ei päästä sopimukseen, on sopimukset irtisanottavissa päättymään 28.2.2023.

Kuukausipalkkaisilla palkkoja korotetaan 1.5.2022 1,5 % yleiskorotuksena. Paikallinen järjestelyerä kuukausipalkkaisilla on 0,5 %, jonka maksupäivä on 1.9.2022. Jos paikallisesti ei päästä neuvottelujen jälkeen sopimukseen erän kohdentamisesta, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä. Palkat, taulukkopalkat ja henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella korotusten mukaisesti. Tilapäisten muusikkojen taulukkopalkkoja korotetaan samassa aikataulussa 1,5 % ja 0,5 %.

Luottamusmies-termi vaihdetaan sukupuolineutraaliuden saavuttamiseksi luottamushenkilöksi. Termillä tarkoitetaan asiallisesti aiempaa luottamusmies-termiä. Lisäksi tilapäisten muusikkojen työehtosopimuksessa muutetaan työvuoron ilmoittamista ja peruuttamista koskevia ehtoja vastaamaan muiden teatterialan työehtosopimusten kirjauksia.

Äänilevytuotantoa koskeva työehtosopimus sekä Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) työehtosopimukset hyväksyttiin helmikuussa

Muusikkojen liitto ja Palvelualojen työnantajat (Palta) hyväksyivät äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskevan työehtosopimuksen sekä Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) oopperalaulajien, tanssijoiden, orkesterin, toimiston sekä muiden taiteellisten ryhmien työehtosopimuksia koskevan neuvottelutuloksen helmikuussa 2022.