Tuoreet työehtosopimukset hyväksytty

Äänilevytuotantoa koskeva työehtosopimus

Äänilevytuotantoa koskevan työehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan viimeistään 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella korotuksella. Uusi sopimuskausi päättyy 31.1.2024. Palkankorotusmalli seurasi niin sanottua yleistä linjaa vuosien osalta mallia 1+1, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli liitot eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023. Neuvottelutulos sisälsi paikallisen sopimisen lisäämistä ja luottamusmies-termin muuttamisen luottamushenkilö-termiksi sekä uuden yhteistoimintalain huomioimisen tes:n soveltamisessa.

Äänilevytuotantoja koskevan työehtosopimuksen neuvottelukierroksella keskusteltiin mm. etätyöstä eli tilanteesta, jossa muusikko soittamisen tai laulamisen lisäksi vastaa raidan äänityksestä, editoinnista ja eteenpäin lähettämiseksi valmistamisesta omilla välineillään ja omissa tiloissaan. Itse työehtosopimukseen ei tämän osalta kuitenkaan saatu muutoksia, vaan jatkossakin etätyössä syntyvistä lisätöistä ja kuluista on sovittava erikseen.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) oopperalaulajien, tanssijoiden, orkesterin, toimiston sekä muiden taiteellisten ryhmien työehtosopimukset

Myös SKOB:n oopperalaulajien, tanssijoiden, orkesterin, toimiston sekä muiden taiteellisten ryhmien työehtosopimusten uusi sopimuskausi päättyy 31.1.2024. Palkankorotusmalli seuraa näidenkin osalta mallia 1+1, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli liitot eivät pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Palkankorotuksista vuonna 2022 neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi tällöin työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Palta ilmoitti neuvottelukierroksen alussa, että se ei enää jatkossa neuvottele kansallisoopperan solisteja koskevaa työehtosopimusta, joten solistien työehtosopimuksen viimeisin sopimuskausi jäi tällä erää viimeiseksi.

Tekstien osalta neuvottelutulokset sisälsivät työaikasäännösten täsmennyksiä, matkakustannusten korvaamista ja päivärahaa koskevan yhteisen liitteen tuomisen osaksi kaikkia työehtosopimuksia, luottamusmiehen tiedonsaannin täsmennyksen sekä paikallisen sopimisen lisäämistä. Sopimuskauden aikana liitot asettavat työryhmän selvittämään 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen.

Yksityiskohtaisempia tietoja muutoksista löytyy jatkossa liiton sivuilla julkaistavista työehtosopimuksista allekirjoituspöytäkirjoineen sekä luottamusmieheltä.