Music Finlandin tutkimusraportti: Koronapandemia toi suuria muutoksia musiikkialan talouteen ja vientiin

Suomessa musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2020 oli 779 miljoonaa euroa. Elävän musiikin arvo laski edellisvuodesta 47 prosentilla eli yli 240 miljoonaa euroa. Kokonaistilannetta kompensoivat hiukan äänitemarkkinan kasvu sekä koronatilanteessa lisääntyneet julkiset ja yksityiset tuet. Kokonaisuutena alan ydinsektorien – elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet sekä tuet – arvo laski noin kolmanneksella. Pandemian aiheuttamat musiikkitapahtumien sulut vaikuttivat myös suomalaiseen musiikkivientiin, ja elävän musiikin vientitulot laskivat edellisvuodesta kolmella neljänneksellä.

Vaikka tilanne vaikutti myös muihin sektoreihin, digitaalisiin markkinoihin nojaava äänitevienti sekä viiveellä markkinoiden muutoksia seuraavat tekijänoikeustulot pysyivät hyvällä tasolla. Kaikkiaan näistä musiikkiviennin ydinalueista tuloutui vuonna 2020 Suomeen 17,3 miljoonaa euroa. Digitaalisten palveluiden ja teknologian vienti jatkoivat kasvuaan myös pandemiavuonna, ja musiikkiviennin muiden tavaroiden ja palveluiden vienti kasvoi kokonaisuutena kolmanneksella. Kaikki yhteen laskien musiikkiviennin arvo vuonna 2020 oli 86,7 miljoonaa euroa eli noin kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Pandemiaan liittyvät sulut ovat vaikeuttaneet musiikkitoimintaa ja -vientiä voimakkaasti myös vuonna 2021, ja tämänhetkisen arvion mukaan musiikkialan tulonmenetykset kotimaassa tulevat olemaan samaa mittaluokkaa kuin vuonna 2020.

Musiikkialalla on tapahtunut myös positiivista kehitystä. Music Finlandin kesällä julkaiseman selvityksen mukaan suomalaisen popmusiikin teosvienti kasvoi myös pandemiavuoden aikana uuteen ennätykseen.

Selvityksen tiedot keräsivät Music Finlandin tutkimuspäällikkö Merja Hottinen sekä tutkija Tuomas Ilmavirta. Raportin kokosi Merja Hottinen.

Lue Suomen musiikkialan talous ja vienti 2020 -tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan Music Finlandin sivuilla >