Oikaisu Vänttisen lausuntoon Helsingin Sanomien artikkelissa

Oskari Onninen kirjoittaa tänään 5. kesäkuuta 2021 Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla otsikolla ”Taiteilijoista tuli taidepoliittisia pelinappuloita” muun muassa, että Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen olisi kuvannut tulojen olevan mielekäs tapa taiteellisen ammattilaisuuden mittaamiseen.

Näin en ole missään tapauksessa sanonut, koska johdonmukainen linjamme tässä asiassa on ollut se, että taloudellisia koronamenetyksiä pitää mitata taloudellisilla mittareilla, ottamatta tässä yhteydessä luonnollisesti mitään kantaa ammattilaisuuden sisällölliseen tai taiteelliseen puoleen. Haastattelussa ja lausumissani oli kyse vain koronatuesta ja ammattilaisuuden taloudellisesta eikä sisällöllisestä ulottuvuudesta”, toteaa Vänttinen.

Ottaen huomioon jutun lähtökohta ja siinä esitetyt väitteet, Vänttisen lausunto on jutussa virheellisesti esitetty. Se on sisällöltään täysin vastoin Muusikkojen liiton sanomaa ja sellaisenaan tarkoitushakuisen vääristelevä.

Muusikkojen liitto on vaatinut asian oikaisua ensi tilassa.