”Haluan toimia luovien alojen puolustajana” – Muusikkojen liiton juristi Ilona Vartiainen

Ilona Vartiainen (OTM) aloitti Muusikkojen liiton juristina maaliskuun 2021 alussa. Ensimmäiset viikot ovat Vartiaisesta sujuneet oikein hyvin, ja kuukaudessa on ehtinyt oppia paljon. ”Olen nauttinut töistä joka päivä niin paljon, etten ihan malttaisi edes lopettaa.” Etätyöskentely ei ole tuottanut ongelmia, vaikka Vartiainen on kaivannut työn sosiaalista puolta. Uusiin ihmisiin tutustuminen on kuitenkin onnistunut myös kotoa käsin. ”Vaikka en ole tavannut kaikkia henkilökohtaisesti, on minulla silti erittäin tervetullut olo.”

Muusikkojen liiton lisäksi Vartiainen toimii Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n juristina. Vankkojen aikataulutustaitojen vuoksi työskentely kahdessa liitossa ei ole tuottanut vaikeuksia. Muusikkojen liiton puolella Vartiainen keskittyy tekijänoikeuksiin ja sopimuspuoleen. Temen puolella taas pääpaino on työoikeudellisissa asioissa. ”Pidän siitä, että työ on monipuolista.”

Oma juttu tekijänoikeudet

Vartiainen valmistui juristiksi Turun yliopistosta keväällä 2020. Opinnoissaan hän erikoistui immateriaalioikeuksiin, joihin lukeutuvat esimerkiksi tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Kokemusta juristin ammatista kertyi jo opintojen aikana. ”Opiskelujen aikana olin vakuutusyhtiössä töissä. Siellä työskentelin vahingonkorvausoikeuden parissa. Sen jälkeen siirryin asianajotoimistoon, jossa jatkoin valmistumisen jälkeen. Siellä työskentelin pääasiassa immateriaalioikeuksiin liittyvien toimeksiantojen parissa.” Asianajotoimistosta Vartiainen sai myös kokemusta taidealojen sopimuksista, ja hänen työtehtäviinsä kuuluivat muun muassa sopimusten laatiminen ja konsultointi.

Kiinnostus Muusikkojen liittoa kohtaan syntyi halusta keskittyä täyspäiväisesti taidealojen sopimuksiin, sillä musiikki ja kulttuuri ovat Vartiaisen intohimoja. ”Minulla on aina ollut unelmana päästä työskentelemään musiikin ja kulttuurin parissa.” Lapsuudesta asti mukana kulkenut musiikkiharrastus sekä ammattimuusikkona uransa tehnyt isä vaikuttivat kiinnostuksen kohteisiin myös muissa elämän osa-alueissa. Idea juristin ammatista tuli sekin lähipiiristä, sillä Vartiaisen äiti on myös juristi. ”Olen perinyt nämä molemmat puolet.” Musiikki on Vartiaiselle edelleen tärkeä harrastus: hän on laulanut ja soittanut viulua pienestä pitäen, ja tarkoituksena on seuraavaksi aloittaa pianonsoitto. ”Musiikki ollut todella tärkeä asia elämässäni. Siksi mietin pitkään, miten voisin yhdistää sen juristin ammattiin.”

Ennen opintojen aloitusta Vartiainen oli kuitenkin suunnitellut suuntautuvansa muualle. ”Ennen opintojani minua kiinnosti rikosoikeus. Opintojen alkaessa tajusin kuitenkin, ettei se ollut oikein minun juttuni.” Opintojen edetessä uusi kiinnostus löytyi Vartiaisen tutustuttua immateriaalioikeuksiin. Mielenkiinto aihetta kohtaan kasvoi, ja sen myötä aiheeseen liittyviä kursseja valikoitui lukujärjestykseen entistä enemmän. ”Tekijänoikeudet kiehtoivat minua todella paljon. Sitten aloin miettiä, että tämä olisi hyvä tapa yhdistää musiikki ja juridiikka.” Musiikin yhdistäminen kiinnostavaan ammattiin onnistui lopulta luonnollisesti.

Vastuuna yksilösopimukset

Muusikkojen liitossa Vartiaisen vastuualueisiin kuuluvat yksilölliset sopimukset, joihin sisältyvät sopimusten tarkistaminen ja kommentointi. Pääpaino Vartiaisen työssä on tekijänoikeusasioissa.  Käytännössä tämä näyttäytyy jäsenistön neuvontana. ”Tyypillisesti jäsenellä on jokin sopimus, jonka sitten käyn läpi. Se voi olla keikkamyyntisopimus, kustannussopimus, levytyssopimus, managerisopimus tai lisenssisopimus. Lisäksi kysymyksiä tulee liittyen yksittäisiin tilanteisiin.” Yksilöllisissä sopimuksissa osapuolina ovat esimerkiksi artisti tai yhtye ja levy-yhtiö tai ohjelmatoimisto.

Ensimmäisiin viikkoihin on mahtunut monenlaisia yhteydenottoja liittyen muun muassa lisensointisopimuksiin, joilla muusikko voi antaa käyttöluvan omistamaansa tekijänoikeudella suojattuun materiaaliin. ”Lisenssisopimuksella voidaan myöntää käyttölupia esimerkiksi äänitteen sample-käyttöön. Äänitteen master-sopimus lukeutuu myös lisenssisopimuksiin.” Sopimukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, ja niiden yksityiskohdista sovitaan osapuolten kesken. Lisenssisopimusten ohella Vartiaiselle on tullut paljon yhteydenottoja myös koskien levytyssopimuksia. Lisäksi jäseniä askarruttavat poikkeusaikana erityisesti livestriimauksiin liittyvät asiat.

Työn merkitys tulee mahdollisuudesta vaikuttaa

Muusikoiden oikeudet ja tekijänoikeudet ovat Vartiaiselle tärkeitä asioita. ”Ongelmana on se, että taidealojen ulkopuolella ei ymmärretä, että luovasta työstä täytyy saada asianmukainen korvaus. Liiton juristina työskentely edistää näitä asioita. Minulle on todella merkityksellistä saada olla siinä itse mukana.” Työn merkityksellisyys syntyy mahdollisuudesta vaikuttaa. ”Haluan toimia luovien alojen puolustajana.” Vartiaisen mielestä keskustelua muusikoiden oikeuksista ei voi olla liikaa, ja pandemia-aika on osoittanut sen, että keskustelulle todella on tarvetta. ”Koko ala jätetään pulaan. Se on tullut tässä viime vuoden aikana hyvin esille.”

Vaikka musiikkiala kohtaa haasteita tällä hetkellä, Vartiainen on optimistinen tulevaisuuden suhteen. Kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneena Vartiainen kaipaa myös itse elämyksiä. ”Kaipaan todella paljon keikoille.”

Ilona Vartiaiseen voi olla yhteydessä yksilöllisiin sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä: ilona.vartiainen@muusikkojenliitto.fi

Teksti: Rosanna Mantila

Kuva: Tero Ahonen

Artikkeli on julkaistu Muusikko-lehdessä 2/2021.