Vaikuttamisen sietämätön hitaus

Itse asian tila ei ole meille uutinen, mutta se että asia on tunnustettu, on askel eteenpäin. Rajoitusten alettua maaliskuussa 2020 liitossa tajuttiin heti, että rajoitustoimilla on valtavat negatiiviset vaikutukset jäsenistön toimeentuloon ja hyvinvointiin. Saimme yhteydenottoja huolestuneilta jäseniltä ja aloitimme vaikuttamistyön heti. Tästä on nyt kulunut yli vuosi, ja vihdoin ydinviesti on mennyt läpi. Kiittäkäämme koko musiikkialaa ja aktiivisia muusikoita, jotka ovat pitäneet asiaa näkyvillä. Music Finland on ollut vaikuttajaviestinnän eturintamassa, Muusikkojen liitto siellä mukana.

Vaikuttamistyötä on tehty väsymättömästi ja meitä on kuultu – olemme olleet kaikissa olennaisissa pöydissä. On ollut sietämätöntä kuitenkin huomata, kuinka hidasta ja vaivalloista sanoman perille meno on ollut. Emme ole vielä tyytyväisiä, työ ei ole vielä tehty. Vaikka itse ongelma on nyt tunnustettu, ei selkeää ratkaisua ole esitelty päättäjien taholta.

Olemme arvokysymyksen äärellä. Sivistysvaltiossa taiteet pitäisi nähdä muunakin kuin kustannuksena ja taiteen merkitys tunnustaa esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin, kansakunnan identiteetin ja ympäröivän maailman ymmärryksen lisääjänä. Taide on paljon muutakin. Meille luovan alan tekijöille se tuo toimeentulon – luova työ on elinkeino. Kyse ei ole vain toimialasta, vaan ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ihmisyydestä. Ahdistavaa on, että hyvinvointia luovan toimialan sisällä tekijät eivät koe olevansa yhteiskunnan merkityksellisiä toimijoita ja voivat nyt huonosti.

Tällä hetkellä on kyse poliitikkojen tahdosta toimia sivistysvaltion arvojen mukaisesti niin, ettei vuosisatojen aikana rakentunut perinne ja osaaminen katoa. Tänään tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Jos musiikkialan toimintaedellytyksiä ei nyt pystytä turvaamaan, meillä ei ole tulevaisuudessa osaavia alan tekijöitä. Musiikkialan houkuttelevuus elinkeinona on heitetty silloin lokaan. Jatkakaamme siis väsymättä, ja väsyneenäkin, viestin toistamista. On tärkeää, että me kaikki luomme painetta poliitikkoihin, jotta lupaukset kompensaatioista ja kontrolloidusta exitistä toteutuvat. Äänestäjinä voimme vaikuttaa äänestämällä sivistysvaltion arvoja kannattavia ehdokkaita.

Yrityksille osoitettu tuki ei päädy epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleville freelancereille, joilla on kymmeniä työnantajia. Työttömyysturva ei nyt toteudu. Päättäjien täytyy ymmärtää, että rajoitusten aiheuttamat menetykset tulee korvata kompensaatiolla, ja että apuraha on projektikohtainen taloudellinen mahdollistaja tai palkinto taiteen tekijälle. Normaaliajan apurahamalli ei sovi kriisitilanteeseen.

Kotimaisen musiikin nykytila on erittäin huolestuttava, eikä sitä tällä menolla pelasteta. Musiikkialan kasvu on pysäytetty, eikä musiikkiviennin mahdollisuuksia pystytä turvaamaan tulevaisuudessa. Menetämme alan osaajia koko ajan, osan ehkä pysyvästikin, kun moni vaihtaa jo alaa. Musiikkiala kaikkine tekijöineen tarvitsee kohdennettua tukea ja mahdollisuuden tehdä hyvää, nyt heti.

Pekka Lehti
Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja ja Freelancemuusikot ry:n johtokunnan puheenjohtaja

Kuva: Anna-Riikka Rajanen

Artikkeli on julkaistu Muusikko-lehdessä 2/2021.