Kulttuurialan liitot: Reilu peli myös kulttuurille

Sama logiikka on toistunut läpi korona-ajan: kulttuuriala suljettiin ensimmäisenä ja se pidetään kiinni viimeiseen saakka. Sitä ennen voi esimerkiksi avata ravintolat ja myydä täysiin juniin vierekkäisiä lippuja. Muita toimialoja avataan nyt tilanteen helpottaessa exit-suunnitelman mukaisesti – vaadimme, että taide- ja kulttuurialaa kohdellaan tasa-arvoisesti samoin perustein.

Taide- ja kulttuuriala ei kestä enää epäreiluja rajoitustoimia

Takuutukipäätös tuli liian myöhään suurelle osalle kesätapahtumista, ja useita niistä on jo peruttu. On elintärkeää avata kentän toimintaa nyt siltä osin, kuin se on mahdollista. Konsertit, näytökset ja tapahtumat ovat pitkäjänteisen työn tulosta, ja ennakoitavuuteen on nyt exit-vaiheessa välttämätöntä panostaa. Ala ei kestä enää yhtään enempää epäloogisia, epäreiluja tai myöhäisiä päätöksiä.

Taide- ja kulttuuriala on näyttänyt osaavansa huolehtia turvallisuustoimista erinomaisesti ja on tuottanut yhä uusia turvallisuusratkaisuja tilanteeseen vastatakseen. Exit-suunnitelmassa tulisi myös huomioida kulttuuritapahtumien monimuotoisuus ja paikallinen tilanne. Jo 20–30 henkeä voi joissain tapauksissa olla kannattavan kokoinen yleisö. Suuret elokuva-, teatteri- ja konserttisalit taas mahdollistavat suuremmankin yleisön osallistumisen turvavälein, hallitusti ja hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Alan toimijoilla on vahva tahtotila toiminnan käynnistämiseen. Rajoitusten on oltava yhdenmukaiset eri toimialoille samantyyppisissä tiloissa sekä tilaisuuksissa.

Turvallisten tapahtumien malli julkaistiin joulukuussa (21.12.), ja maaliskuussa (23.3.) saatiin päivitetyt asetukset tapahtumissa noudatettavista turvaväleistä. Hämmästyttävää onkin, miksi aluehallintovirastot eivät noudata hallituksen antamia ohjeita omissa päätöksissään. Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta on kuitenkin todennut (7.5.) koronatilanteen parantuneen ja rokotusten etenevän hyvin. Perusoikeuksien rajoittamisen tulisi hellittää heti tilanteen sen mahdollistaessa. Nyt näyttää siltä, ettei näin toimita.

Taide- ja kulttuurialalla on vastaanotettu toimintaedellytyksiä ahtaaksi ajavia uutisia jo reilun vuoden ajan. Samalla on huolestuttavaa, mikäli tartuntatautilakia ja rajoituksia jatketaan edelleen vuoden 2021 loppuun. Tilanne on ollut täysin kestämätön liian pitkään.

Vaadimme päätöksentekoon oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä faktoihin pohjautuvia perusteluja toimialojen, työntekijöiden, yrittäjien ja kuluttajien yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Kulttuurialaa on vihdoin kohdeltava oikeudenmukaisesti. Kyse on ihmisten elinkeinosta, kasvualan tulevaisuudesta, alan työntekijöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnista.

Muusikkojen liitto
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
Näyttelijäliitto