Tuen jakaminen nopeasti ja oikein kohdennetusti on mahdollista

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti maanantaina 3. toukokuuta 2021 tiedotus- ja keskustelutilaisuuden toisen lisätalousarvion määrärahojen kohdentamisesta. Tilaisuudessa esiin tuodut haasteet tuen hakemisessa ja jakamisessa ovat ratkaistavissa nykyaikaisin menetelmin. 

Hallitus sopi puoliväliriihessä kulttuuri- ja tapahtuma-alan ylimääräisestä lisätalousarviosta 21. huhtikuuta 2021. Kulttuurille ja taiteelle ilmoitettiin osoitettavan 128 miljoonaa euroa ja uuteen tukimuotoon, tapahtumatakuuseen 85 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancereille on osoitettu kokonaisuudesta 65 miljoonaa euroa. Tiedotustilaisuudessaan 4. toukokuuta ministeriö toi esiin freelancer-tuen jakamisen haasteita kuten hitauden ja resurssien rajallisuuden.

Muusikkojen liitto vaatii, että tuki kohdennetaan rajoituksista eniten kärsineille aloille ja tahoille menetysten perusteella.

Kulttuurialan freelancereille kohdennetun tuen jakamisessa tulee hyödyntää digiajan välineitä ja välttää byrokratian hidasteet. Tuki pitää saada viipymättä liikkeelle, ja haussa tulee arvioida ammattimaisuutta ja menetyksiä aiempien tulojen perusteella. Aiemmat tulot taiteellisesta työstä osoittavat menetykset ja toiminnan ammattimaisuuden kattavasti, jolloin taiteellisen työn suunnitelma voidaan korvata toiminnan yleisellä kategorisoinnilla. Mikäli tuki jaetaan apurahamuodossa, apurahakauden tulee olla saajan itse määriteltävissä. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan asiantuntijoita tulee kuulla mekanismin valmistelussa oikean kohdentamisen takaamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi.

Musiikkiala on jo pitkään viestinyt ministeriölle mahdollisuudesta hyödyntää olemassa olevaa mobiilisovellusta, jolla tuen jakaminen oikeudenmukaisesti ja nopeasti olisi helppoa. Mobiilisovellus mahdollistaisi edellä mainittujen vaatimusten toteutumisen.

”Tiedotustilaisuudessa esiin nousseet haasteet osoittavat, ettei Taike toimi tällä vuosikymmenellä. Kysymys on lopulta varsin suoraviivaisesta teknisestä prosessista, jonka toteutus ei ole rakettitiedettä, ja jolle on valmis pohja olemassa. Tarvittavat rajapinnat on mahdollista toteuttaa ja tukivarat saada sujuvasti ja tehokkaasti liikkeelle niitä kipeästi tarvitseville”, kommentoi Muusikkojen liiton mobiiliapurahoista vastaava tuottaja Sari Löytynoja.