Muusikkojen liiton Korona-apuraha haettavaksi 3. kesäkuuta

Muusikkojen liiton Korona-apuraha on tarkoitettu musiikin esittäjille, jotka ovat koronapandemian seurauksena menettäneet toimeentuloaan. Etusijalla ovat päätoimiset musiikin ammattilaiset, jotka eivät ole saaneet menetettyjä tuloja kompensoivia etuuksia tai apurahoja tai joiden saamat etuudet tai apurahat eivät turvaa perustoimeentuloa.

Apurahaa myönnetään tarveharkintaisesti taiteelliseen työskentelyyn, ja sen suuruus on 1000 € tai 500 €.

Haku on jatkuva ja avoinna toistaiseksi tukivarojen riittävyydestä riippuen. Mikäli apurahan tarve lisääntyy, sitä voi hakea myöhemmin uudelleen.

Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Hakemus tehdään Muusikkojen liitto -mobiiliapplikaatiolla. Lataa applikaatio:

Korona-apuraha on mahdollistettu kollektiivisin tekijänoikeusvaroin Gramexin ja Esittävän säveltaiteen edistämissäätiön tuella.

Lisätiedot: koronatuki@muusikkojenliitto.fi / +358 50 3055763, Sari Löytynoja, tuottaja