Muusikkojen liitto osakkaaksi ohjelmatoimisto Stagentiin

Vakuutusyhtiöiden uudet käytännöt mullistivat laskutuspalvelutoiminnan keväällä 2017. Aiemmin työsuhteisina vakuutetut työskentelyjaksot muuttuivat yrittäjäasemassa tehdyksi työksi ilman työsuhteesta kertyvää sosiaaliturvaa. Muusikkojen liitossa seurattiin tätä muutosta huolestuneina, sillä laskutuspalveluissa osa työstä jäisi todennäköisesti vakuuttamatta. Työsuhdeperusteiselle sosiaalivakuutukselle näytti syntyvän muutoksen myötä lisää kysyntää.

Mahdollisuus muusikkojen työnvälitykseen on ollut liiton säännöissä jo perustamisesta alkaen. Luvanvarainen työnvälitys muodostikin merkittävän osan liiton toimintaa 1950–60-luvuilla ennen kuin freelancekentän työnantajuus vakiintui ohjelmatoimistoille. Myöhemmin liitosta tuli näiden vastapuoli työehtosopimuksissa. Kun ravintolatyöehtosopimus jäi uusimatta vuonna 2014, avasi se mahdollisuuden tarkastella työnvälitystä uudella tavalla. Liitto ei katsonut voivansa ryhtyä laskutuspalvelujen tarjoajaksi, mutta työsuhteita tarjoava ohjelmatoimisto tuli vaihtoehdoksi. Liitolle tarjottiin vähemmistöosuutta uudesta ohjelmatoimistosta ja hallitus hyväksyi tarjouksen tammikuun kokouksessaan.

Stagent Oy on ohjelmatoimisto, joka tarjoaa kaikille muusikolle mahdollisuuden hoitaa keikkansa työsuhteisina tehokkaasti. Yhtiön ytimen muodostavat muusikot Jukka Järvelä ja Petteri Hasa, jotka alkoivat tarjota kollegoilleen laskutuspalveluita yli 20 vuotta sitten. Jo varhain oli mukana ajatus ohjelmatoimiston perustamisesta, ja tämä toteutettiin keväällä 2017.

Muusikkojen liitto on ollut mukana Stagentin toiminnan alusta asti kehittämässä palvelua, sopimuksia ja käytäntöjä. Näin ollen osakkuus on luonteva jatko yhteistyölle. Liitto voi vaikuttaa yhtiön toimintaan etenkin hallitustyöskentelyn kautta.