Palkkiopalvelu lanseeraamassa uutta palvelua 1.6.2017

Muusikkojen laajalti käyttämä Palkkiopalvelu Oy on muiden laskutuspalvelufirmojen tavoin ilmoittanut lopettavansa työeläkemaksujen maksamisen 1.6.2017 alkaen. Muutos perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Eläketurvakeskuksen yhteiseen linjaukseen.

Palkkiopalvelu Oy kertoo lanseeraavansa kesäkuun alussa uuden ratkaisun, joka vastaa työsuhteisesti toimivien muusiikin esittäjien tarpeisiin sekä työeläkkeen että työttömyysturvan osalta.

Kaikkien laskutuspalvelufirmojen asiakkaiden kannattaa tarkistaa, hoitaako firma työeläkemaksujen maksamisen. Lisäksi kannattaa selvittää, maksaako se työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja.

Huhtikuussa 2017 laskutusfirmat Eezy ja Ukko ilmoittivat lopettavansa työeläkemaksujen maksamisen palvelujen käyttäjien töistä 1.5.2017 alkaen. Palvelujen käyttäjien kerrottiin siirtyvän yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin. Palkansaajatyöttömyyskassassa YEL:n piirissä oleva luokitellaan yrittäjäksi, eikä etuuksia kerry.

Lue lisää >