Musiikkijärjestöjen tutkimus tulonjakomalleista esiteltiin By:Larmissa

Tuore suomalaistutkimus suoratoistopalvelujen tulonjakomalleista esiteltiin perjantaina 2. maaliskuuta by:Larm-tapahtumassa Oslossa.

Muusikkojen liiton lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen esitteli neljän suomalaisen musiikkialan järjestön yhteisen tutkimuksen suoratoistopalveluiden tilitysmallien eroista by:Larm -tapahtumassa. Norjan artistijärjestö GramArtin järjestämään ja yhdistyksen hallituksen jäsenen Daniel Nordgårdin vetämään paneeliin osallistuivat Pokkisen lisäksi Kai Robøle (Musiikkikustantajat), Erik Brataas (Arctic Rights Management) ja Larry Bringsjord (FONO).

Tutkimuksessa selvitettiin suoratoistopalveluissa käytössä olevan, eniten kuunneltuja kappaleita suosivan pro rata -tilitysmallin ja vaihtoehtoisen, yksittäisen kuluttajan kuuntelumääriin perustuvan user centric -mallin eroja. Erityisesti haluttiin tietää, miten kuluttajan valinnat vaikuttavat oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin. Tutkimusaineistona käytettiin Spotifyn tarjoamaa dataa. Tutkimuksesta kävi ilmi merkittävä ero pro rata – ja user centric -mallien tilitysmäärissä.

Vastaava tutkimus on aiemmin tehty myös Tanskassa ja Norjassa. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen tekee erityiseksi se, että tutkimusmateriaali saatiin ensimmäisen kerran Spotify-palvelulta itseltään.

”Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että suoratoistopalveluiden tilitysmalli kaipaa läpinäkyvyyttä. Esille tuotiin myös nykymallin huijausmahdollisuudet, jotka user centric -malli tekisi mahdottomiksi”, kertoo Pokkinen.

Paneelissa keskusteltiin siitä, miten tilitysmalli saataisiin käytännössä vaihdettua ja siitä, mitä muita parannuksia tilityksiin pitäisi tehdä. Myös metadatan puutteellisuus nousi esiin. Aihe kiinnosti tapahtuman osallistujia, ja paneelille varattu sali täyttyi yleisöstä.

Lue lisää >