Malmössa keskusteltiin freelancereiden ja muusikkoyrittäjien asemasta

Pohjoismaisen Muusikkojen Liiton (NMU) koolle kutsuma freelanceseminaari pureutui Malmössa 1. helmikuuta itsensätyöllistäjien ja muusikkoyrittäjien asemaan työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa. Pisimmällä yrittäjyyskehitys on Ruotsissa, jossa Svenska Musikerförbundetin jäsenistöstä noin 90 prosentilla on oma yritys. Lainsäädännön ja keskusjärjestöpolitiikan osalta pisimmälle on kuitenkin päästy Norjassa, jossa palkansaajakeskusjärjestö LO:n yhteyteen on perustettu LO Selvstendig, joka keskittyy yrittäjäasemassa olevien jäsenten etujen ajamiseen eri tavoin.

Yhteinen näkemys syntyi siitä, että muusikkojen ammattijärjestöillä ei ole varaa jättää yrittäjäasemassa toimivia muusikkoja sivuun toiminnastaan. Yrittäjäpalvelujen kehittäminen on jo käynnissä eri maissa, ja muusikkoja tulee palvella riippumatta siitä missä muodossa he elantonsa ansaitsevat. Tämä vastaa myös Muusikkojen liiton strategisia linjauksia.