Kaupunginorkestereihin neuvottelutulos

Kunnallisten vakituisten ja vierailevien muusikoiden sopimusaloille on saatu aikaan neuvottelutulos, jonka liiton hallitus hyväksyi 14. helmikuuta 2018. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Vuonna 2018 vakituisille tulee 1.5.2018 lukien yleiskorotuksena yleisen kunnallisen linjan mukaan 30 euroa, kuitenkin vähintään 1,28 %. Prosentuaalinen korotus alkaa n. 2 350 euron palkkatasolla.

Vuoden 2019 tammikuun alusta lukien vakinaisilla on käytettävissään 1,2 % paikallinen järjestelyerä, joka lasketaan kunnallisten muusikkojen mahdollisimman tavallisen kuukauden palkkasummasta. Erä käytetään paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittämiseen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen. Käyttötavasta neuvotellaan ja jollei päästä sopuun, työnantaja päättää erän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tai vastaaviin korotuksiin.

Vuonna 2019 palkkoja korotetaan lisäksi 1.4.2019 lukien 0,99 % yleiskorotuksella.  Avustajien palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,28 %, 1.1.2019 lukien 1,2 % ja 1.4.2019 lukien 0,98 %.