Floor is Yours! -tutkimushanke käynnissä

Tapaturma-, vaara- ja haittatekijät esittävien taiteiden työpaikoilla ovat ilmeisiä, mutta resurssit, asenteet ja osaaminen työturvallisuuden hallintaan vaihtelevat. Työsuojelurahaston Floor is Yours! -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työpaikkojen sisäistä kulttuurin muutosta. Muusikkojen liitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Tutkimusaineisto kerätään kyselyin, haastatteluin, havainnoimalla ja ryhmäkeskusteluilla. Saatu tieto hyödynnetään turvallisuusjohtamisen ja riskinarviointityökalujen kehittämisessä yhdessä asiantuntijatyöryhmän kanssa. Tieto ja työkalut jalkautetaan temaattisissa työpajoissa ja aineistopankissa.

Aiheesta ja tuloksista on tutkimuksen edetessä tiedossa julkaisuja, ja tutkimusraportti sekä vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan vuonna 2020. Tulokset ovat esittävien taiteiden toimijoiden, työterveyshuollon, tapaturmavakuutusyhtiöiden, oppilaitosten, tapahtumajärjestäjien, elokuva-, tv-, viestintä- ja media-alan sekä äänentoisto- ja valaistuspalvelujen hyödynnettävissä.

Yhteistyössä hankkeessa ovat Suomen Teatterit, TEME, Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Kansallisooppera ja –baletti, Sirkuksen tiedotuskeskus, Taideyliopisto, Suomen konservatorioliitto, ETOL ja Tanssin aluekeskukset (Itä-Suomi, Keski-Suomi, Läntinen, Pohjanmaa, Pohjoinen, Sisä-Suomi, Helsinki/Zodiak).

Lue lisää >